Voorwaarden van gebruik

§1 Voor het registeren bij Molehill Empire dienen gebruikers akkoord te gaan met de voorwaarden van gebruik.§2 Molehill Empire stelt een mogelijkheid ter beschikking waarbij gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Voor de inhoud van berichten is de gebruiker zelf verantwoordelijk. Pornografische, racistische, beledigende berichten en berichten met illegale inhoud kunnen tot onmiddelijke verwijdering van een account leiden. Dit geldt in het algemeen voor het misbruik van ter beschikking gestelde mogelijkheden.§3 Niemand heeft recht op het gebruiken van Molehill Empire. De organisatie heeft het recht, spelers die de regels overtreden, niet handelen naar de gebruiksvoorwaarden en/of enige andere wet of norm overtreden, onmiddelijk uit het spel te verwijderen.

§4 Cheating:

(1) Iedere speler mag maximaal één account hebben, zogenaamde 'multi-accounts' zijn niet toegestaan.

(2) Cadeaus, kredieten of handelingen dit een extreem voordeel op leveren aan een zijde is niet toegestaan. Wanneer een der zulke wordt ondervonden zal het account in kwestie worden gedelete.

(3) Een hele goede handelsrelatie tussen twee partijen, vooral waarbij er een extreem voordeel ontstaat voor een zijde wordt goed bekeken.

(4) Bugs moeten worden aangegeven en mogen niet worden gebruikt voor enige voordelen die kunnen ontstaan.

(5) De gebruiker van bugs of andere onvolkomendheden kan net als bij andere zaken van cheaten worden verwijderd.

§5 Bots en andere tools zijn ten strengste verboden!

§6 Molehill Empire is niet aansprakelijk voor schade die door gebruik van Molehill Empire ontstaat. Schadevergoeding is compleet uitgesloten.

§7 Het lidmaatschap kan altijd, door het verwijderen van de account, beëindigd worden.

§8 Aanwijzingen en instructies van de administrators dienen te worden opgevolgd.

§9 Mocht een van deze regels ongeldig zijn , wordt de geldigheid van de andere regels hierdoor niet beïnvloed.